SING SING SO

LAGU WAJIB
==========

INDONESIA RAYA
Pencipta lagu : W.R. Supratman

I. Indonesia Tanah Airku, Tanah Tumpah darahku
Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku
Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku
Marilah kita berseru Indonesia bersatu
Reff Hiduplah bangsaku hiduplah negeriku
Bangsaku, rakyatku, semuanya
Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya
Untuk Indonesia Raya
Cresc Indonesia Raya Merdeka Merdeka
Tanahku negriku yang kucinta
Indonesia Raya Merdeka Merdeka
Hiduplah Indonesia Raya

II. Indonesia tanah yang mulia, Tanah kita yang kaya
Di sanalah aku berada, untuk s’lama-lamanya
Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya
Sadarlah hatinya, sadarlah budinya
Marilah kita berdoa Indonesia bahagia
Reff Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya
Bangsanya, rakyatnya semuanya
Sadarlah hatinya, sadarlah budinya
Untuk Indonesia Raya

III. Indonesia tanah yang suci. Tanah kita yang sakti
Di sanalah kita berdiri, ‘njaga ibu pertiwi
Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi
Marilah kita berjanji, Indonesia abadi
Reff S’lamatlah Rakyatnya, S’lamatlah putranya
Pulaunya, lautnya, semuanya
Majulah negrinya, majulah pandunya
Untuk Indonesia Raya


LAGU PRAMUKA
============
KELUARGA RIMBA

Di tengah-tengah hutan di bawah langit biru
Tenda terpancang ditiup sang bayu
Api menjilat-jilat terangi rimba raya
Membawa kelana dalam impian

Dengarlah-dengarlah sayup-sayup
Suara nan merdu memecah malam
Jauhlah dari kampung turuti kata hati
Guna bakti pada bunda pertiwi


POTONG LALANG

Satu Orang Pergi
Pergi Potong Lalang
Satu Orang Sama Kambing
Pergi Potong Lalang
Dua Orang Pergi
Pergi Potong Lalang
Dua Satu Orang Sama Kambing
Pergi Potong Lalang
Tiga Orang Pergi
Pergi Potong Lalang
Tiga Dua Satu Sama Kambing
Pergi Potong Lalang


PANDEGA INDONESIA

Sikap tegas gagah berseri
Ringan tangan tak kenal lelah
Berani lawan segala kesukaran
Akulah Pandega Indonesia


DESAKU

Desaku Yang Kucinta
Pujaan Hatiku
Tempat Ayah Dan Bunda
Dan Hadai Taulanku
Tak Mudah Kulupakan
Tak Mudah Bercerai
Selalu Kurindukan
Desaku Yang Permai


D E R O

Siapa suka dero, mari kemari
Siapa suka dero, mari kemari
Dero amat ramai bersuka ria
Dero amat ramai riang gembira
Langkah kaki dero kanan dan kiri
Langkah kaki dero ganti berganti
Dero amat rapih bersuka hati
Dero amat rapih bersuka hati


API UNGGUN

Kala senja Mulailah Tiba
Damai di hati datang
Saat berapi unggun tiba
Saat bersukaria
Kita duduk berlingkar-lingkaran
Tak ada mula akhirnya
Lingkaran Persaudaraan
Kita kuat eratkan
Hoo haiii yooo
Hoo haii iyooo
Api unggunku berkobar
Hoo haiii yooo
Hoo haiii yooo
Pramuka itu riang dan tegar
Hoo haiii yooo
Hoo haiii yooo
Api unggunku berkobar
Hoo haiii yooo
Hoo haiii yooo
Pramuka itu riang dan sabar

Reff : Api kita sudah menyala

API KITA SUDAH MENYALA
API KITA SUDAH MENYALA
API API API API API API
API KITA SUDAH MENYALA


LAGU DOLANAN
============

TAK LELO LELO LEDUNG

tak lelo lelo lelo ledung…
cup menenga aja pijer nangis
anakku sing ayu rupane
nek nangis ndak ilang ayune
tak gadang bisa urip mulyo
dadiyo wanita utomo
ngluhurke asmane wong tua
dadiyo pendekaring bangsa
cup menenga anakku
kae bulane ndadarikaya ndas butho nggilani
agi nggoleki cah nangis
tak lelo lelo lelo ledung
cup menenga anakku cah ayu
tak emban slendang batik kawung
yen nangis mudak gawe bingung
tak lelo lelo ledung..


SUWE ORA JAMU

Suwe ora jamu
jamu godong tela
suwe ora ketemu
ketemu pisan gawe gela


GAMBANG SULING

Gambang suling, ngumandhang swarane
tulat tulit, kepenak unine
uuuunine.. mung..nreyuhake ba-
reng lan kentrung ke-
tipung suling, sigrak kendhangane


MENTHOK-MENTHOK

Menthok, menthok, tak kandani mung lakumu,
angisin-isini mbok yo ojo ngetok,
ono kandhang wae enak-enak ngorok,
ora nyambut gawe
menthok, menthok …
mung lakukumu megal megol gawe guyu


GUNDHUL-GUNDHUL PACUL

Gundhul gundhul pacul cul, gembelengan
nyunggi nyunggi wakul kul, petentengan
wakul ngglimpang, segane dadi sak latar
wakul ngglimpang, segane dadi sak latar


JARANAN

jaranan-jaranan… jarane jaran teji
sing numpak ndara bei
sing ngiring para mantri
jeg jeg nong..jeg jeg gung
prok prok turut lurung
gedebug krincing gedebug krincing
prok prok gedebug jedher


DONDHONG APA SALAK

dhondhong apa salak dhuku cilik cilik
gendong apa mbecak mlaku thimik thimik
adhik ndherek ibu tindak menyang pasar
ora pareng rewel ora pareng nakal
mengko ibu mesthi mundhut oleh-oleh
kacang karo roti adhik diparingi


KIDANG TALUN

Kidang talun
mangan gedang talun
mil kethemil…mil kethemil…
si kidang mangan lembayung


KODOK NGOREK

Kodok ngorek kodok ngorek ngorek pinggir kali
teyot teblung teyot teblung teyot teyot teblung
Bocah pinter bocah pinter besuk dadi dokter
bocah bodho bocah bodho besuk kaya kebo


JAMURAN

Jamuran… jamuran…ya ge ge thok…
jamur apa ya ge ge thok…
Jamur payung, ngrembuyung kaya lembayung,
sira badhe jamur apa?


PADANG MBULAN

Yo, poro konco dolanan ning jobo
Padang mbulan, padange koyo rino
Rembulane sing ngawe-awe
Ngelingake ojo podo turu sore


JAGO KATE

Jago kate te te te
Kukukluruk … kok
Amecece ce ce ce
Kukukluruk
Dibalang watu bocah kuncung
Keok … kena telehe
Njranthal … pelayune
Mari umuk mari ngece
Si kate katon nyekukruk


CEMPA

Cempa rowa
Pakananmu apa rowa
Tuku gendhing ndhing ndhing ndhing
Rowang rawing wing wing wing
Bong kecebong jarane jaran bopong
Sing nunggangi Semar Bagong
Ecrek-enong ecrek-egung ecrek-enong ecrek-egung


KUPU KUWI

Kupu kuwi tak encupe
Mung abure ngewuhake
Ngalor-ngidul
Ngetan bali ngulon
Mrana-mrene mung sak paran-paran
Mbokya mencok tak encupe
Mentas mencok clegrok
Banjur mabur kleper


MENTHOK – MENTHOK

Menthok menthok tak kandhani
Saksolahmu angisi-isini
Mbok ya aja ngetok
Ana kandhang wae
Enak-enak ngorok ora nyambut gawe
Menthok-menthok mung lakumu
Megal-megol gawe guyu


KATE – KATE DIPANAH

Te kate dipanah
dipanah ngisor nggelagah
ana manuk ondhe ondhe
Mbok sir bombok bok sir kate
Mbok sir bombok mbok sir kate


ILIR-ILIR

Lir ilir..lir ilir..tanduré wus sumilir
Tak ijo royo¬royo..taksengguh temantèn anyar
Cah angon.cah angon..pènèkké blimbing kuwi,
Lunyu-lunyu ya pènèken kanggo masuh dodotira
Dodotira dodotira kumitir bedhah ing pinggir
Dondomana jlumatana kanggo séba méngko soré
Mumpung padhang rembulané
Mumpung jembar kalangané
Ya suraka..surak horéé


PITIK TUKUNG

Aku duwe pitik pitik tukung
Saben dina tak pakani jagung
Petok gok petok petok ngendok pitu
Tak ngremake netes telu
Kabeh trondol trondol tanpa wulu
Mondol mondol dol gawe guyu


GEK KEPRIYE

Duh kaya ngene rasane
Anake wong ora duwe
Ngalor ngidul tansah diece
Karo kanca kancane
Pye pye pye pye ya ben rasakna
Pye pye pye pye rasakna dewe
Pye pye pye pye ya ben rasakna
Pye pye pye pye rasakna dewe


TE KATE DIPANAH

Te kate dipanah
Dipanah ngisor gelagah
Ana manuk konde-onde
Mbok sirbombok mbok sirkate
Mbok sirbombok mbok sirkate


DAYOHE TEKA

Ei.., dayohe teko,
Ei.., jerengno kloso,
Ei.., klosone bedah,
Ei.., tambalen jadah,
Ei.., jadahe mambu,
Ei.., pakakno asu,
Ei.., asune mati,
Ei.., guwangen kali,
Ei.., kaline banjir


GOTRI NAGASARI

gotri legendri nogosari, ri
riwul iwal- iwul jenang katul, tul
tulen olen-olen dadi manten, ten
tenono mbesuk gedhe dadi opo, po
podheng mbako enak mbako sedeng, deng
dengklok engklak-engklok koyo kodok


SLUKU-SLUKU BATHOK

Sluku-sluku bathok
bathoke ela-elo
si romo menyang solo
oleh-olehe payung moda
tak jenthir ololobah
wong mati ora obah
yen obah medeni bocah
yen urip nggoleko dhuwit


BETHET KINGKONG

Bethet kingkong legendar gong, gonge ilang
camcao gula tetes lo jenalo ilang
(dolanan punika ngginakaken driji. bocah 2 utawa luwih lajeng maringi 5 driji saking asta kiwo, lajeng dipun tembangaken lagu punika. Mangke sinten ingkang ketiban pungkasan drijinipun kedah ditekuk (ilang). Ingkang menang inggih punika ingkang drijinipun luwih rumiyin ical sedanten)


SLEDUR-SLEDUR

Sledur-sledur
Sledur-sledur, pak mantri dhahar bubur kepanasen mumbul-mumbul..(Dolanan punika kados ‘ular naga’ wonten ing dolanan nusantara)


CUBLAK-CUBLAK SUWENG

Cublak-Cublak Suweng
Cublak-cublak suweng, suwenge ting gelenter
mambu ketundung gudel
pak empong lira liru
sopo ngguyu ndelikake
sir sir pong dele kopong sir sir pong dele kopong